Green Certificates | Caravelle Hotel Ho Chi Minh City

CHỨNG NHẬN XANH

  • Chứng nhận Vàng EarthCheck 2018 (duy nhất tại Việt Nam)
  • Khách sạn Xanh ASEAN 2016 - 2018 do Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam – Ban Thư Ký Hiệp Hội các nước Đông Nam Á trao tặng năm 2016.
  • Khách sạn Xanh ASEAN 2014 - 2016 do Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam – Ban Thư Ký Hiệp Hội các nước Đông Nam Á trao tặng năm 2014.
  • Nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh 2012 của cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch chứng nhận.
  • Chứng chỉ ISO 14001:2004 – AFNOR năm 2011

Phương chân hành động:

Hãy cùng gìn giữ Thành phố Hồ Chí Minh sạch và xanh!
Đặt phòng
Reservations
  • Breakfast included
  • WiFi miễn phí
  • Bảo đảm giá tốt nhất
  • Earn Peakpoints
English Vietnamese Japanese