Location | Caravelle Hotel in Ho Chi Minh City

Vị trí Địa lý

Khách sạn Caravelle
19 - 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84) 28 3823 4999
Email: hotel@caravellehotel.com


      


LIỆN HỆ

10.7763632
106.7034231

Khách sạn Caravelle

19 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Caravelle

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay vẫn được gọi phổ biến với tên cũ là Saigon) là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng nhất của cả nước. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc Trung ương cùng với thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

XEM CHI TIẾT

Thư giãn tại Caravelle

Trải nghiệm

Đặt phòng
Reservations
  • Breakfast included
  • WiFi miễn phí
  • Bảo đảm giá tốt nhất
  • Earn Peakpoints
English Vietnamese Japanese