Fitness | Caravelle Saigon

Fitness Centre – Tầng 7
Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (84) 28 3823 4999 hoặc email kara.spa@caravellehotel.com

THẺ HỘI VIÊN 6 THÁNG

22.500.000++

Vui lòng liên hệ (84) 28 3823 4999 hoặc email fitnesscenter@caravellehotel.com
 

ĐĂNG KÝ

THẺ HỘI VIÊN 1 NĂM

39.000.000++

Vui lòng liên hệ (84) 28 3823 4999 hoặc email fitnesscenter@caravellehotel.com
 

ĐĂNG KÝ

 

Đặt phòng
Reservations
  • Breakfast included
  • WiFi miễn phí
  • Bảo đảm giá tốt nhất
  • Earn Peakpoints
English Vietnamese Japanese